02.08.2011

ALGIERIA/ ALGERIA: Middle East
Algieria
Algeria


Położenie:
Północna Afryka, Graniczy z Morzem Śródziemnym, pomiędzy Marokiem i Tunezją.

Współrzędne geograficzne:
28 00 N, 3 00 E

Obszar:
Całość: 2,381,741 km²
Ląd: 2,381,741 km²
Woda: 0 km²

W rankingu światowym: 10

Klimat:
Dwie strefy klimatyczne - klimat śródziemnomorski w pasie nadmorskim i Atlasie Tellskim oraz klimat zwrotnikowy z kontynentalną odmianą w pozostałej części kraju. Wilgotne zimy oraz gorące lata wzdłuż wybrzeża.

Teren:
W większości pustynia, z niewieloma terenami górskimi, z pojawiającymi się przybrzeżnymi równinami

Zróżnicowanie terenu:
Najniższy punkt: Chott Melrhir -40 m
Najwyższy punkt: Tahat 3,003 m

Źródła naturalne:
Ropa naftowa, gaz ziemny, rudy żelaza, fosforan, uran, ołów, cynk

Grupy etniczne:
Arabsko-berberyjskie pochodzenie - 99%, Europejczycy 1%

Notatka: Podobnie do Maroka ludność Algierii w większości ma mieszane arabsko-berberyjskie pochodzenie, przy czym w przeważającej większości uważa się za Arabów. Wyraźnie osobnym narodem są berberyjscy Kabylowie posiadający własny język i odrębne zwyczaje, którzy zamieszkują głównie północno-wschodni region kraju zwany Kabylią, gdzie są w większości. Liczebność Kabylów w Algierii ocenia się pomiędzy 3 000 000 a 6 000 000 osób. Występują wśród nich tendencje do żądania autonomii, w szczególności językowej, które dotychczas zwalczane były przez władze algierskie. Na obszarach pustyń i oaz w środkowej i południowej części kraju występują także inne grupy posługujące się językami berberyjskimi, w tym Tuaregowie.

Języki:
Arabski, francuski, dialekt berberski

Religie:
Muzułmanie - Sunnici 99%, Chrześcijanie i Żydzi 1%

Ludność:
35,406,303

W rankingu światowym: 35

Ustrój polityczny:
Republika

Stolica:
Nazwa: Algier

Współrzędne geograficzne: 36 45 N, 3 03 E

Podział administracyjny:
48 prowincji: Adrar, Ajn ad-Dafla,  Ajn Tumuszanat,  Algier,  Antaba,  Batna,  Baszszar,  Bidżaja,  Biskira,  Al-Bulajda,  Burdż Bu Urajridż,  Al-Buwajra,  Bumardas,  Asz-Szalif,  Konstantyna,  Dżilfa,  Al-Bajad,  Al-Wadi,  At-Tarif (Al-Tarif),  Ghardaja,  Kalima,  Illizi,  Dżidżal,  Chanszala,  Al-Aghwat,  Al-Midija,  Mila,  Mustaghanam,  Al-Masila,  Muaskar,  Naama,  Oran,  Warlaka,  Umm al-Bawaki,  Ghulajzan,  Saida,  Satif,  Sidi Bu-l-Abbas,  Sukajkida,  Suk Ahras,  Tamanrasset,  Tibissa,  Tijarat,  Tinduf,  Tibaza,  Tisamsilt,  Tizi Wuzu,  Tilimsan

Niepodległość:
5 Lipiec 1962 (spod wpływów Francji)

Symbol narodowy:
Gwiazda z półksiężycem;  Fenek

Waluta:
dinar algierski (DZD)

względem $

77.54 (2012)
72.94 (2011)
74.39 (2010)

Polecane blogi i serwisy:
http://algierskieklimaty.blogspot.com/
http://algierski.blog.onet.pl/
http://www.algeria.com/blog/ (w języku angielskim)
Location:
Northern Africa, bordering the Mediterranean Sea, between Morocco and Tunisia

Geographic coordinates:

28 00 N, 3 00 E

Area:

Total: 2,381,741 sq km
Land: 2,381,741 sq km
Water: 0 sq km

Country comparison to the world: 10

Climate:
Arid to semiarid; mild, wet winters with hot, dry summers along coast; drier with cold winters and hot summers on high plateau; sirocco is a hot, dust/sand-laden wind especially common in summer

Terrain:
Mostly high plateau and desert; some mountains; narrow, discontinuous coastal plain

Elevation extremes:
Lowest point: Chott Melrhir -40 m
Highest point: Tahat 3,003 m

Natural resources:
Petroleum, natural gas, iron ore, phosphates, uranium, lead, zinc

Ethnic groups:
Arab-Berber 99%, European less than 1%

Note: although almost all Algerians are Berber in origin (not Arab), only a minority identify themselves as Berber, about 15% of the total population; these people live mostly in the mountainous region of Kabylie east of Algiers; the Berbers are also Muslim but identify with their Berber rather than Arab cultural heritage; Berbers have long agitated, sometimes violently, for autonomy; the government is unlikely to grant autonomy but has offered to begin sponsoring teaching Berber language in schools

Languages:
Arabic (official), French, Berber dialects

Religions:
Sunni Muslim (state religion) 99%, Christian and Jewish 1%

Population:
35,406,303 (July 2012 est.)

Country comparison to the world: 35

Government type:
Republic

Capital:
Name: Algiers
Geographic coordinates: 36 45 N, 3 03 E

Administrative divisions:
48 provinces (wilayat, singular - wilaya); Adrar, Ain Defla, Ain Temouchent, Alger, Annaba, Batna, Bechar, Bejaia, Biskra, Blida, Bordj Bou Arreridj, Bouira, Boumerdes, Chlef, Constantine, Djelfa, El Bayadh, El Oued, El Tarf, Ghardaia, Guelma, Illizi, Jijel, Khenchela, Laghouat, Mascara, Medea, Mila, Mostaganem, M'Sila, Naama, Oran, Ouargla, Oum el Bouaghi, Relizane, Saida, Setif, Sidi Bel Abbes, Skikda, Souk Ahras, Tamanghasset, Tebessa, Tiaret, Tindouf, Tipaza, Tissemsilt, Tizi Ouzou, Tlemcen'

Independence:
5 July 1962 (from France)

National symbol (s):
Star and crescent; fennec fox

Exchange rates:
Algerian dinars (DZD) per US dollar -
77.54 (2012 est.)
72.51 (2011 est.)
74.39 (2010 est.)

Recomended blogs and websites:
http://www.algeria.com/blog/

--------------------------------------------------------------------------
Source: www.cia.gov

: www.cia.gov (tłumaczenie Cat.e)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...