30.09.2011

Wstęp/ Introduction: Libanologia/ Lebanology

Moi Drodzy,

O Libanie każdy z Was może przeczytać tysiące informacji (zarówno w książkach, przewodnikach, jak i na wielu stronach internetowych). Tyle, że będą to raczej informacje o tym, co, gdzie, kiedy, za ile, w jakiej odległości itd.

Na naszym blogu publikujemy artykuły dotyczące wielu tematów. Jest seria "Na nóżkach przez Bejrut", "Kroniki Arabskie" itd., gdzie przedstawiamy Wam różne informację na temat Libanu.

Tym razem chcemy się skupić na LIBANIE... hmmmm a czym jest Liban, czy tylko krajem z mnogością zabytków, morzem, górami i zapierającymi dech w piersiach widokami????
Dear all,
You can read thousand of information about Lebanon (in books, guidebooks, as well as on many internet websites). This information concern the notes about it where, when, what, distance etc.

We publish articles on our blog concerning many topics . We have series as "Throught (True) Beirut" or "Arabic Chronicles " etc., where we present you different information about Lebanon.

This time we want to concentrate on LEBANON. hmmmm But what Lebanon is really? Only the country with thousand of historical places, with beautiful sea side and mountains? Place where amazing views take the breath away.

Dla niektórych na pewno tak. Jednakże tym razem pokażemy Wam Liban, czy to, co jest sercem tego kraju, czyli LUDZI :)

Jacy są Libańczycy i jakie "przygody" z nimi mamy, dowiecie się w tej serii. Libanologia, czyli co (a może raczej KTO stanowi serce tej krainy. Oczywiście będzie się "przyglądać" Libańczykom niekiedy z naszej bardzo subiektywnej perspektywy.

Świetnym źródłem informacji dla nas (poza przebywaniem z Libańczykami na co dzień) była książka "Life's like that. Your guide to the Lebanese" autorstwa Peter'a Grimsditch oraz Michael'a Karam, gdzie w zabawny sposób ukazani są Libańczycy. Książka ilustrowana jest niesamowitymi portretami Libańczyków autorstwa Mayi Fidawi. Gorąco polecamy.

Serię rozpoczniemy tekstem, jaki ukazał się w Midweek'u (studenckim tygodniku wydawanym na AUST). Jest on naszym zdaniem idealnym wprowadzeniem do tej serii :) (oczywiście anglojęzycznym czytelnikom polecamy zapoznanie się z oryginałem)

Zresztą przeczytajcie sami i oceńcie sami.

Cat.e

NIENAWIDZĘ LIBANU BARDZIEJ KIEDY....

1. Nienawidzę Libanu bardziej kiedy na lotnisku widzę łzy moich rodziców.

2. Nienawidzę Libanu bardziej, za każdym razem kiedy tęsknie za moimi przyjaciółmi... domem... ulicami Bejrutu.

3. Nienawidzę Libanu bardziej, za każdym razem kiedy czuję niesamowitość w przebywaniu tam... a czuję ją cały czas.

4. Nienawidzę Libanu bardziej, kiedy zbliża się Boże Narodzenie a ja nie widzę libańskiej choinki.

5. Nienawidzę Libanu bardziej, kiedy nadchodzi zima ja nie mogę jechać do Faraya (*nazwa gór - kurortu w Libanie - takie polskie Zakopane)

6. Nienawidzę Libanu bardziej, kiedy przychodzi lato a ja nie czuje libańskiego słońca.

7. Nienawidzę Libanu bardziej, kiedy rozmowy o kolejnej wojnie stają się naszą codziennością.

8. Nienawidzę Libanu bardziej, kiedy po przyjeździe tutaj znowu nie mam prądu.

9. Nienawidzę Libanu bardziej, kiedy czuję jakiegoś typu naśladownictwo w każdym Libańczyku.

10. Nienawidzę Libanu bardziej, kiedy widzę jak nasz rząd czeka na reakcję innych państw by rozwiązać nasze wewnętrzne problemy.

11. Nienawidzę Libanu bardziej, kiedy na myśl o tym, że jako jeden z najlepszych krajów na świecie  jest kierowany przez przez obłudnych polityków.

12. Nienawidzę Libanu bardziej, kiedy nasz rząd daje więcej przywilejów turystom, niż własnym obywatelom.

13. Nienawidzę Libanu bardziej, kiedy większość Libańczyków planuje wyemigrować,  a wszyscy inni emigranci planują by jak najszybciej wrócić do swojego kraju.

14. Nienawidzę Libanu bardziej, kiedy myślę o tym, że żeby mieć to czego chce tutaj w Libanie muszę połowę mojego życia pracować za granicą.

15. Nienawidzę Libanu bardziej, kiedy mówi się, że Liban, co rocznie (w sezonie) odwiedza 2 miliony turystów, kiedy połowa to Libańczycy używający zagranicznego paszportu.

16. Nienawidzę Libanu bardziej, kiedy widzę moich rodaków, którzy podążają za politykami, którzy ich oszukują.

17. Nienawidzę Libanu bardziej, kiedy myślę o tym, że droga, którą podążamy nigdy nie będzie tą, którą miała być.

18. Nienawidzę Libanu bardziej, kiedy mogę napisać więcej niż sto przyczyn, dla których nie nawiedzę Libanu.

19. Nienawidzę faktu, że kocham to wszystko i że czuje podniecenie kiedy myślę o tym, kiedy tutaj wrócę (do Libanu)!!!

Oussama Harb Absolwent AUST

For sure for some of you. However, this time we will show you Lebanon or rather this or that which is the heart of this country.... PEOPLE .

A great source of information (apart from being with the Lebanese people every day) was the book "Life's like that. Your guide to the Lebanese" written by Peter Grimsditch and Michael Karam, where they portrayed in a funny way the Lebanese. The book is illustrated with amazing portraits of Lebanese by Maya Fidawi. We recommend it.

We will start this series with the student' text, which was published in "Midweek" (AUST students weekly magazine). In our opinion it's great intro to this series.

So enjoy reading :)

Cat.e

HATE LEBANON MORE WHEN...

1. I hate it more when I see the tears of my parents at the airport.

2. I hate it more every time I miss my friends…my home…the streets of Beirut…

3. I hate it more every time I feel the passion of being there… and I feel it all the time!

4.I hate it more when Christmas comes and I don’t see the Lebanese Christmas trees.

5. I hate it more when winter comes and I can’t go to Faraya.

6. I hate it more when summer comes and I can’t feel its sun.

7. I hate it more when the normalcy of expecting the next war becomes typical in our daily conversation.

8. I hate it more when it welcomed me the first time with no electricity.

9. I hate it more when I feel the sectarianism in every Lebanese person.

10. I hate it more when the government waits for some countries to solve our internal problems.

11. I hate it more when it's one of the best countries in the world controlled by the "choose a suitable word" politicians.

12. I hate it more when it’s the only country that gives privilege for tourists on citizens in any matter.

13. I hate it more when all people in Lebanon are planning to immigrate and all immigrants are planning to come back.

14. I hate it more when i have to spend half of my life working abroad in order to have what I want in Lebanon.

15. I hate it more when they claim that Lebanon attracted 2 million tourists in summer while half of them are Lebanese using their foreign passport.

16. I hate it more when I see my people blindly driven by deceiving politicians.

17. I hate it more when I’m pretty sure that it will never ever be the way it should be.

18. I hate it more when I can write more than hundred reasons to hate it more.

19. I hate the fact that despite all that, I still love it so much and feel thirsty for that day when I can come back!!

Oussama Harb  AUST Graduate

2 komentarze:

  1. Anonimowy9/30/2011

    Tyś widziała Liban :D

    OdpowiedzUsuń
  2. No się tak feralnie składa, że owszem widziałam ;D i widuje codziennie :D

    OdpowiedzUsuń

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...