11.10.2011

Syrena z Botroun/ Mermaid from Botroun: Kultura/ Culture

Bliski Wschód słynie z wielu, przekazywanych tu z pokolenia na pokolenie legend, czy opowieści. Niewątpliwie cześć z nich okryta jest do dziś dnia wielką tajemnicą i ustalenie, czy wydarzenia miały miejsce, czy nie jest nie możliwe.
Middle East is famous for many legends and stories which are transferred from generation to generation. Undoubtedly, some of them are so magical, that we can not say if they are true or not.

Kilka lat temu zostały opublikowane zdjęcia pewnego znaleziska odkrytego na wybrzeżu Morza Śródziemnego w miejscowości Batroun. Co ciekawe zdjęcia obiegły cały Liban, ale wymienieni w tekście specjaliści nie potwierdzają, że przeprowadzali jakiekolwiek badania

Nietypowe znalezisko to ponoć szkielet syreny (nify wodnej). Bez względu na to, czy jest to prawda, czy jedynie marketingowy chwyt Libańczyków, którzy w Botroun organizują muzyczny festiwal, historia ta (szczególnie dla żeglarzy) może być interesująca. Jedną z atrakcji festiwalu w tym roku (2011) był show zatytułowany Mała Syrenka.


Więcej na temat Botroun i syreny znajdziecie klikając w poniższe linki.
Several years ago, some photos were published on one of the websites concerning Botroun. Sources pointed that photos were taken on the Mediterranean coast. Interestingly, all photos spreaded around Lebanon very quickly. The specialists that are supposedly the discoverers of the mermaids don’t confirm that they did any research concerning the mysterious find (see; http://karlshuker.blogspot.com/2009/10/muddle-of-mermaids.html).

Non-typical find has a skeleton of mermaid (siren). Independently of opinions (that this is truth or only the marketing catch of Lebanese, who organize the musical festival in Botroun), it can be next interesting story especial for the sailors :D. One of the highlight during the Botroun’ festival in this year (2011) was show entitled "The Little Mermaid".


More information about Botroun, and mermaids you will find on this websites.Cat.e

2 komentarze:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...