29.12.2012

26.12.2012 Harissa, Jounieh: Podróże małe i duże/ Little Big Journeys

Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas, kiedy nasze skrzydła zapominają, jak latać.
Antoine de Saint-Exupéry
Friends are like quiet angels who raise us, when our wings forget how to fly.
Antoine de Saint-Exupéry

24.12.2012

Boże Narodzenie po libańsku/ Christmas in Lebanon: Na nóżkach przez Bejrut/ Through (true) Beirut


Jak część z Was wie, w tym roku Święta Bożego Narodzenia  spędziłam w Bejrucie. Były to zupełnie inne święte niż te, które znam z Polski. Ale o tym w następnym poście :)
How some of You know, I spend this Christmas in Beirut. It was amazing time but a bit different than I know from Poland. About it in the next post :)


19.12.2012

Życzenia Bożonarodzeniowe/ Christmas Whishes: Wydarzenia/ Events


"A podana jest gdzieś ulica (lecz jak tam dojść? którędy?), ulica zdradzonego dzieciństwa, ulica Wielkiej Kolędy. Na ulicy tej taki znajomy w kurzu z węgla, nie w rajskim ogrodzie, stoi dom jak inne domy, dom, w którym żeś się urodził. Ten sam stróż stoi przy bramie. Przed bramą ten sam kamień. Pyta stróż: „Gdzieś pan był tyle lat?" „Wędrowałem przez głupi świat ". Więc na górę szybko po schodach. Wchodzisz. Matka wciąż taka młoda. Przy niej ojciec z czarnymi wąsami. I dziadkowie. Wszyscy ci sami. I brat, co miał okarynę. Potem umarł na szkarlatynę. Właśnie ojciec kiwa na matkę, Że czas się dzielić opłatkiem, więc wszyscy podchodzą do siebie i serca drżą uroczyście jak na drzewie przy liściach liście. Jest cicho. Choinka płonie. Na szczycie cherubin fruwa. Na oknach pelargonie blask świeczek złotem zasnuwa, a z kąta, z ust brata, płynie kolęda na okarynie: Lulajże, Jezuniu, moja perełko, Lulajże, Jezuniu, me pieścidełko."K. I. Gałczyński  Niech zbliżające się świąteczne dni pełne będą radosnych, ciepłych chwil... Życzę Wam abyście zawsze otoczeni byli przyjaciółmi, którzy kochają Was takimi, jakimi jesteście... Życzę Wam, byście umieli odnajdywać szczęście w małych, codziennych sprawach... Życzę Wam, wiary, miłości i odwagi, byście każdego dnia umieli odnajdywać w sobie cuda... Życzę Wam, niepowtarzalnej atmosfery bliskości i ciepła, które napełni Was pozytywną energią na kolejne tygodnie....Niech nowo narodzone dziecię przyniesie Wam i całemu światu pokój i pogodę ducha....
„Is the name of that street given somewhere (how to get there? which way? ), street of betrayed childhood; street of Great Christmas’ Carol. On this street in dust from carbon, not in the Garden of Heaven, such familiar house is built, house as other houses, house where you have been born. The same steward stands at the gate… still the same stone there. Steward asks: “Where have you been all these years?” “I have been roamed by silly world". So, fast up the stairs. You enter. Mother is still such young. Next to her, father with the black moustached. And grandparents. All of them the same. And brother, who had ocarina. Then, he died of scarlet fever. Father nods to mother, is the time to share the wafer, so, all step up to each other and hearts shake solemnly as leafs on the tree.  There is quietly. Christmas tree burns. On the top the cherub flies. On the windows the geraniums, the gold candles and from the corner hearing Christmas’ carol played by the brother’s ocarina. Hush little Jesus, my little pearl, Hush my little delight." K. I. GałczyńskiLet's make this Christmas full of happiness and amazing moments… I wish you all to be always surrounded by true friends, people who love you and the way you are… I wish you, to discover how to find happiness in the small daily matters… I wish you, faith, love and courage, to find miracles in you every day…. I wish you, unique, amazing atmosphere of proximity and warmness of your family and friends, which gives you positive energy for next weeks…. I hope that small Jesus will bring to you and to all world peace and cheerfulness.


Pozdrawiam
Best Wishes

Cat.e & Endru
18.12.2012

My last Valetine in Beirut/ The Wall: Kultura/ Culture

Kolejna odsłona kina libańskiego. Tym razem dwa filmy zupełnie rożne od siebie. Obydwa polecam do obejrzenia :)
Next presentation of Lebanese's movies. This time two movies which are totally different from each other. Both are interesting so I recommended them as well.

12.12.2012

Palestyna/ Palestine: Aktualności/ News


Jounieh i Bejrut nocą/ Jounieh i Beirut by Night: Podróże małe i duże/ Little Big Journeys

Wczoraj, czyli 11-tego grudnia 2012 wróciłam po pracy do domu bardzo zmęczona. Marzyłam jedynie o kąpieli i położeniu się w łóżku. Jak się szybko okazało moje plany zostały szybko zmienione.

Znajomy fotograf zadzwonił z propozycją przejechania się za Bejrut i zrobienia zdjęć zatoki nocą. Widoki były niesamowite. Była to moja pierwsza próba zrobienia zdjęć świateł tętniącej życiem zatoki. Mam nadzieje, że udało mi się uchwycić magię świateł i zdjęcia z wieczorno-nocnej wyprawy Wam się spodobają.
Yesterday (11.12.2012) I came back home really tired. I was dreaming about hot shower and my bed. My plans were changed fast as it turned out.

My friend, who is photographer, proposed me small trip from Beirut to take the photos of gulf by night. Views were amazing. It was my first try to take photos by night. I hope that you will see the magic of lights on the photos and you will like these photos.

01.12.2012

19-sty Festiwal Filmów Europejskich/ 19th European Film Festival: Wydarzenia/ Events,


W czwartek 29 listopada 2012 roku rozpoczął się Bejrucie 19-sty Festiwal Filmów Europejskich. Filmy można oglądać od 29.12 do 09.12.12 w Bejrucie w kinie w centrum Ashrafieh (Metropolis Empire Sofil).

Sprawdź program i opis filmów tutaj.

Dodatkowo tak jak w poprzednim roku, wybrane filmy będą pokazywane w trzech innych miastach w Libanie (Tripoli, Zahlé, oraz Jounieh). Cena biletów to jedynie 4000 L.L (nieco ponad 8zł). W festiwalu biorą udział również polscy reżyserowie i scenarzyści; w tym roku sa to dwa filmy: "Jutro będzie lepiej" (2010), reż. Dorota Kędzierzawska oraz "Uwikłanie" (2011) reż. Jacek Bromski.

Pozdrawiam

Cat.e
On November 29th, 2012 in Beirut, 19th European Film Festival was opened. Films will be projected till 9th of December 2012 in the Cinema Metropolis Empire Sofil (Ashrafieh). Also selected movies will be shown in three others cities in Lebanon Tripoli, Zahlé and Jounieh. The prize for a ticket is only 4000 L.L (2,6$). During the festival were presented two polish movies; Tomorrow will be better (2010) - director Dorota Kędzierzawska and Entanglement (2011) - director Jacek Bromski.

Read more about program and movies.!!!!!

Best Regards

Cat.e
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...