19.12.2012

Życzenia Bożonarodzeniowe/ Christmas Whishes: Wydarzenia/ Events


"A podana jest gdzieś ulica (lecz jak tam dojść? którędy?), ulica zdradzonego dzieciństwa, ulica Wielkiej Kolędy. Na ulicy tej taki znajomy w kurzu z węgla, nie w rajskim ogrodzie, stoi dom jak inne domy, dom, w którym żeś się urodził. Ten sam stróż stoi przy bramie. Przed bramą ten sam kamień. Pyta stróż: „Gdzieś pan był tyle lat?" „Wędrowałem przez głupi świat ". Więc na górę szybko po schodach. Wchodzisz. Matka wciąż taka młoda. Przy niej ojciec z czarnymi wąsami. I dziadkowie. Wszyscy ci sami. I brat, co miał okarynę. Potem umarł na szkarlatynę. Właśnie ojciec kiwa na matkę, Że czas się dzielić opłatkiem, więc wszyscy podchodzą do siebie i serca drżą uroczyście jak na drzewie przy liściach liście. Jest cicho. Choinka płonie. Na szczycie cherubin fruwa. Na oknach pelargonie blask świeczek złotem zasnuwa, a z kąta, z ust brata, płynie kolęda na okarynie: Lulajże, Jezuniu, moja perełko, Lulajże, Jezuniu, me pieścidełko."K. I. Gałczyński  Niech zbliżające się świąteczne dni pełne będą radosnych, ciepłych chwil... Życzę Wam abyście zawsze otoczeni byli przyjaciółmi, którzy kochają Was takimi, jakimi jesteście... Życzę Wam, byście umieli odnajdywać szczęście w małych, codziennych sprawach... Życzę Wam, wiary, miłości i odwagi, byście każdego dnia umieli odnajdywać w sobie cuda... Życzę Wam, niepowtarzalnej atmosfery bliskości i ciepła, które napełni Was pozytywną energią na kolejne tygodnie....Niech nowo narodzone dziecię przyniesie Wam i całemu światu pokój i pogodę ducha....
„Is the name of that street given somewhere (how to get there? which way? ), street of betrayed childhood; street of Great Christmas’ Carol. On this street in dust from carbon, not in the Garden of Heaven, such familiar house is built, house as other houses, house where you have been born. The same steward stands at the gate… still the same stone there. Steward asks: “Where have you been all these years?” “I have been roamed by silly world". So, fast up the stairs. You enter. Mother is still such young. Next to her, father with the black moustached. And grandparents. All of them the same. And brother, who had ocarina. Then, he died of scarlet fever. Father nods to mother, is the time to share the wafer, so, all step up to each other and hearts shake solemnly as leafs on the tree.  There is quietly. Christmas tree burns. On the top the cherub flies. On the windows the geraniums, the gold candles and from the corner hearing Christmas’ carol played by the brother’s ocarina. Hush little Jesus, my little pearl, Hush my little delight." K. I. GałczyńskiLet's make this Christmas full of happiness and amazing moments… I wish you all to be always surrounded by true friends, people who love you and the way you are… I wish you, to discover how to find happiness in the small daily matters… I wish you, faith, love and courage, to find miracles in you every day…. I wish you, unique, amazing atmosphere of proximity and warmness of your family and friends, which gives you positive energy for next weeks…. I hope that small Jesus will bring to you and to all world peace and cheerfulness.


Pozdrawiam
Best Wishes

Cat.e & Endru
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...