28.03.2013

Liban bezpieczeństwo 2013/ Lebanon safety 2013: Aktualności/ News

Season for trips to Lebanon is officially opened! :). Despite the dynamic situation and various reports in the media tourists are coming to Lebanon and clearly they are fine.
Sezon na podróże do Libanu uważamy za oficjalnie otwart! :) Pomimo zmiennej sytuacji i różnych doniesień w mediach turyści przyjeżdżają i najwyraźniej mają się dobrze.
 
We've seen British, French and Swedish citizens. From our perspective we can add that it's ok to come, so if anyone bought a ticket and wonders go for it. Yet, we advice against traveling to the south (Saida and below) and to Tripoli. One may compare the situation there to derby of two soccer teams that hate each other - there's police and security but it's better to stay low.


Widzieliśmy Brytyjczyków, Francuzów i Szwedów. Z własnej perspektywy możemy powiedzieć, że przyjechać można, więc jeśli ktoś kupił bilet i się zastanawia to śmiało. Odradzamy natomiast wycieczki na południe (Saida i ponieżej) oraz do Tripoli. Sytuację na tamtych terenach można porównać do derbów dwóch nie znoszących się klubów piłkarskich - jest policja, ochrona itd., ale lepiej dmuchać na zimne ;).

Endru

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...