01.04.2013

Papież Franciszek o Pokoju na Bliskim Wschodzie/ Pope Francis about Peace in the Middle East: Aktualności/News

Podczas mszy z okazji obchodów Świąt Wielkanocnych w Watykanie Papież Franciszek nawoływał o pokój na Bliskim Wschodzie. Nawiązał do konfliktu Izraelsko - Palestyńskiego, problemów w Iraku i wojny domowej w Syrii.
During the Easter celebration mass in Vatican Pope Francis called for peace in the Middle East. He referred to Israeli - Palestinian conflict, problems in Iraq and civil war in Syria.
Ponadto tegoroczne przemyślenia odczytywane na kolejnych stacjach drogi krzyżowej przygotowane zostały przez grupę młodych Libańczyków. Papież powiedział:"Dziś wieczorem usłyszeliśmy świadectwo dane przez naszych Libańskich braci i siostry. To oni stworzyli tą piękną modlitwę. Jesteśmy im wdzięczni za tą pracę i ponad wszystko za świadectwo, które zaoferowali. Widzieliśmy je, kiedy Papież Benedykt udał się do Libanu: widzieliśmy piękno i moc jedności chrześcijan na tamtej ziemi oraz przyjaźń wielu braci muzułmanów i wielu innych. Była ona znakiem dla Bliskiego Wschodu i całego świata: znakiem nadziei”


In addition this year readings for "The Way of the Cross" were prepared a group of young people coming from Lebanon. Pope said: "This evening we have heard the witness given by our Lebanese brothers and sisters. They are the ones who composed these beautiful prayers and meditations. We extend our heartfelt gratitude to them for this work and above all for the witness they offer. We were able to see this when Pope Benedict visited Lebanon. We saw the beauty and the strong bond of communion joining Christians together in that land and the friendship of our Muslim brothers and sisters and so many others. That occasion was a sign to the Middle East and to the whole world: a sign of hope.”

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...