10.05.2013

Fi Shi Ghalat: Wydarzenia/ Events


Pod koniec kwietnia, tuż przed Świętem 1 Maja, odbyła się w Bejrucie coroczna parada emigrantów, pracujących w Libanie, jako tzw. pomoc domowa (Migrant Domestic Workers-MDWs).

Liban jest krajem, w którym migranci z państw Trzeciego Świata znajdują zatrudnienie w sektorze usług domowych (jako służba sprzątająca, robiąca zakupy, przygotowująca posiłki, opiekująca się dziećmi i osobami starszymi etc.).
In the end of April, just before the Labour Day, the annual parade of Migrant Domestic Workers (MDWs) was held in Beirut. Migrants mostly from the Third World countries who are employed in Lebanon work mainly in the domestic service sector (as a cleaners, shopping deliverers, cooking service, baby-sitters etc.).

Many visitors from Europe, especially from Eastern part, usually are surprised seeing an amazing picture on the streets of Beirut when behind Lebanese employers, servants dressed in special uniforms are carrying heavy shopping bags or holding superiors’ children on their hands.

Wiele osób z Europy, zwłaszcza Wschodniej, zdziwionych jest częstym obrazkiem, kiedy to po ulicach Bejrutu „służący” ubrani w specjalne fartuszki, podążają za swymi pracodawcami niosąc ciężkie zakupy lub trzymając na rękach dzieci swoich przełożonych.

Ponad 200 tys. tzw. migrujących pracowników domowych w Libanie pozbawionych jest niestety praw pracowniczych, a co się z tym  wiąże, często dochodzi do ich wyzysku i nadużyć stosowanych przez ich pracodawców. Kolorowa Parada odbyła się w centrum miasta. Trasa wiodła z Manary na Promenadzie El Corniche do Ogrodów Sanayeh i zakończyła się dostępnym dla wszystkich piknikiem. Uczestnicy protestowali przeciwko naruszaniu ich praw pracowniczych oraz traktowaniu ich przez pracodawców w sposób dyskryminujący. W marszu uczestniczyło wielu muzyków i bębniarzy; do parady spontanicznie dołączali również sami Libańczycy. Głośny pochód okazał się nie tylko manifestacją w obronie praw pracowniczych, ale także festiwalem różnorodności kulturowej.

W Ogrodach Sanayeh odbył się pokaz śpiewów i tańców z Bangladeszu, Sri Lanki, Filipin, Kenii, Ghany, Etiopii, Madagaskaru i innych krajów. Przygotowano darmowy poczęstunek z dań kuchni azjatyckiej i afrykańskiej.

Głównym postulatem MDWs jest zniesienie systemu tzw. sponsoringu (kafala), który uzależnia pracownika domowego od jednego pracodawcy poprzez zapewnienie mu legalności pobytu i pozwolenia na pracę. Sponsoring powoduje, że pracownikom domowym bardzo trudno jest zmienić miejsce pracy, nawet w sytuacji, jeżeli ich prawa są nadużywane (np. nie otrzymują zapłaty w terminie). Sponsoring umożliwia pracodawcom kontrolowanie życia prywatnego pracownika, nieudzielanie mu pozwolenia na wyjście z domu, przetrzymywanie paszportu, zabranianie rozmów i spotkań z rodziną, znajomymi oraz naruszanie innych podstawowych praw człowieka.

Niedawno, kilka libańskich NGO’sów (m.in. Caritas Lebanon Migrant Center, KAFA Violence&Exploitation, AntiRacism Movement) zainagurowało kampanię “Fi Shi Ghalat” (Coś Nie w Porządku) w celu podniesienia społecznej świadomości negatywnych konsekwencji sponsoringu zarówno dla pracodawców jak i migrantów. Kampania nawołuje do zniesienia sponsoringu i zagwarantowania migrantom: prawa do zapłaty w terminie, prawa do możliwości rezygnacji z pracy, prawa do zachowania przy sobie paszportu i rzeczy prywatnych, prawa do ochrony zdrowia, praw człowieka i pracy, prawa do ustalania przerw w pracy, w tym dni wolnych poza domem pracodawcy.
However, more than 200,000 migrant domestic workers (MDWs) in Lebanon are deprived of the worker’ rights and often face the exploitative and abusive working and living condition.

Colourful parade was held in the center of city. The parade started at Manara in the promenade El Corniche and ended up in Sanayeh Garden with a picnic for all participants. Workers protested against the discriminatory treatment and violation of their rights by employers. The march was attended also by some Lebanese who spontaneously joined the crowd, as well as lots of musicians and drummers. Cheerful walking was not only a manifestation of the workers' rights, but also the festivity of cultural diversity. Dancing and singing performances from Bangladesh, Sri Lanka, the Philippines, Kenya, Ghana, Ethiopia, Madagascar and many others were shown on the stage at Sanayeh Garden. Free Asian and African buffet was offered for all who joined the event.

The main postulate of MDWs is the abolition of the so-called sponsorship (kafala) that makes domestic workers dependent upon one employer for their residence and work permits. Sponsorship means that MDWs cannot easily quit their job, even if they face abuse or have not been paid for months at a time. The sponsorship system encourages employers to monitor employee's private life, to lock the worker in the house, withhold the passport, and violate other basic human rights.

Recently, several Lebanese ngo's (including Caritas Lebanon Migrant Center, KAFA Violence & Exploitation, AntiRacism Movement) launched the "Fi Shi Ghalat…" (Something is Wrong) campaign in order to raise public awareness of the negative consequences of the sponsorship system on both employers and migrants. The campaign aims to engage the public and gain support for the abolishment of this system. It calls for the replacement of the sponsorship system with: the right to be paid on time, the right to quit the job, the right to keep the passport and belongings, the right to a system that protects well-being, humanity and labor right, the right to set hours of rest, including a day off outside the house.


(mb)

Fi Shi Ghalat - Migrant Domestic Workers Parade
 


  


 

Autorka tekstu i zdjęć: (mb)
Author of text and photo: (mb)

2 komentarze:

  1. Piękne zdjęcia i ważna sprawa, dziękujemy (mb) i czekamy na więcej....

    OdpowiedzUsuń
  2. Anonimowy5/12/2013

    Freedom never dies!!! Be strong!!

    OdpowiedzUsuń

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...