19.07.2013

Krótko o Libanie/ In Short about Lebanon: Travel Tips

1. POŁOŻENIE

Liban to niewielki kraj (10,452 km2), który usytuowany jest na wschodnim wybrzeżu Morza Śródziemnego. Od północy i wschodu sąsiaduje z Syrią a od południa z Izraelem. Nazwa kraju pochodzi od staro-semickiego słowa laban oznaczający biały, tak jak białe są wierzchołki w wysokich górach Libanu.


-------------------------------------------------------------------------

2.USTRÓJ POLITYCZNY

Liban jest republiką demokratyczną, parlamentarno-gabinetową. Z uwagi na wielowyznaniowe społeczeństwo centralną rolę w życiu politycznym Libanu odgrywa konfesjonalizm. Od czasu Paktu Narodowego z 1943 roku ( umowa między Chrześcijanami a  Muzułmanami) kryterium branym pod uwagę przy podziale mandatów i stanowisk jest przynależność religijna.

-------------------------------------------------------------------------

3. STOSUNKI ZAGRANICZNE

Liban nie uznaje państwa Izrael i formalnie od początku jego istnienia pozostaje z nim w stanie wojny. Wojska libańskie brały udział w wojnie 1948 roku i mimo późniejszego zawieszenia broni na granicy zdarzały się (inicjowane przeważnie przez Palestyńczyków (1968-1982) a później przez Hezbollah) różnego rodzaju ataki, które doprowadziły do inwazji Izraela w 1978 roku a w 1982 do inwazji i okupacji zakończonej w dopiero w 2000 roku. Ostatnie poważne stracie miało miejsce w 2006 roku.


-------------------------------------------------------------------------

4. KLIMAT

W Libanie panuje klimat śródziemnomorski z gorącym, wilgotnym latem i łagodną deszczową zimą. W Bejrucie średnie temperatury wahają się pomiędzy 29 a 42 stopniami w lecie i 10- 17 zimą.

-------------------------------------------------------------------------

5. RELIGIA

Jako jedyne państwo tzw. Bliskiego Wschodu, Liban jest bardzo różnorodny pod względem wyznaniowym. Występuje tu 18 wspólnot religijnych (część wyznaje Islam, dzieląc się na Sunnitów, Szyitów i Druzów, pozostali należą do kościołów chrześcijańskich obrządku katolickiego: maronickiego, unickiego, ormiańsko -katolickiego oraz obrządku prawosławnego: greckiego i ormiańskiego). 
W Libanie religia odgrywa bardzo znaczącą rolę zarówno w życiu społecznym, jak również politycznym i ekonomicznym. 

 -------------------------------------------------------------------------

6. JĘZYK

W Libanie używa się języka arabskiego a dokładniej jednego z dialektów, czyli libańskiego. Język francuski jest drugim używanym językiem (związane to jest z długoletnim wpływem Francji na Liban). W ostatnich latach również język angielski zdobył popularność. Co najbardziej ciekawe to fakt, że Libańczycy posiadają niesamowitą zdolność posługiwania się tymi trzema językami w tym samym czasie. Można uznać, zatem, że język libański to zlepek arabskiego, francuskiego i angielskiego. W sklepach w podziękowaniu częściej używa się francuskiego merci niż arabskiego shukran.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...