05.09.2013

Obraz Syrii z Bejrutu/ A View Of Syria From Beirut: Na nóżkach przez Bejrut/ Through (true) Beirut

Interesujący artykuł napisany przez Gariego, niesamowitego Anglika, który za wszelką cenę chce dostać się do Syrii, by razem ze swoimi przyjaciółmi przetrwać najtrudniejsze chwile. Spotkaliśmy Gariego w Borsalino 72 Pub (pub to nasz nowy projekt, o którym już wkrótce przeczytacie więcej na blogu).
Interesting article written by Gari, an amazing English guy who trying to get to Syria to be there with his friends and survive together the most difficult moments. We met Gari in Borsalino 72 Pub (Borsalino 72 Pub is our new project – about it later on the blog).


Artykuł został napisany w języku angielskim tak Gari zaczął swoją opowieść.

"Wzmianka o Syrii w obecności Libańczyków kończy się tą samą reakcją. Zrezygnowana mina, zmarszczone brwi zmieszane z widoczną głęboką troską i obawą. Większość z moich rozmówców na wieść, że próbuje dostać się do Syrii odradza mi tłumacząc, że nie jest tam teraz bezpiecznie.(...)"

Resztę artykułu w originale znajdziecie klikając w poniższy link.

A View Of Syria From Beirut
"Mention Syria to people in Beirut and you get the same response: A withering of the face in a furrowed expression of deep concern and apprehension. Of the few people I have told that I am trying to get to Syria, most think I shouldn’t go; that it’s not safe now."

All article you can read clicking on below link.

A View Of Syria From Beirut


Pozdrowienia
Best Regards


Cat.e
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...