15.12.2013

Jiyeh & Chhim & Kaftoun - czyli, co robią Polacy w Libanie/ Jiyeh & Chhim & Kaftoun -What Polish do in Lebanon: Podróże małe i duże/ Little Big Journeys
Co jeszcze łączy Polskę z Libanem??? A otóż nie mały już wpływ polskich archeologów w Libanie, który widoczny jest tutaj już od wielu lat. Nadal wykładowcy i studenci warszawskich uniwersytetów przyjeżdżają, by odkrywać to, co nie odkryte i poddawać renowacji to co już zostało odkopane.
What else is connecting Poland and Lebanon???
Namely, influence of Polish archaeologists in Lebanon which is known here from many years ago. Warsaw universities' teachers and their students come to Lebanon to discover what is still hidden under the ground as well as renovate what was already discovered.„Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział Konserwacji i Renowacji Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie są aktywne w Libanie od 1996 r.
W 2013 roku obie misje rozpoczęły swój kolejny sezon badawczy. Wykopaliska archeologiczne pod kierownictwem dr Tomasza Waliszewskiego koncentrują się na terenie Jiyeh – starożytnego Porphyreonu. Prace konserwatorskie prowadzone przez zespół dr Krzysztofa Chmielewskiego obejmują restaurację malowideł ściennych w średniowiecznych kościołach Libanu, m.in. w klasztorze w Kaftoun.”
Informacja na stronie Ambasady Polskiej w BejrucieNa temat Jiyeh wiadomo już nie mało.

Jiyeh to nadmorska miejscowość położona jest w odległości 20 km na południe od Bejrutu. Od 2003 r. ruiny rozległej rzymsko-bizantyjskiej osady identyfikowanej ze starożytnym Porphyreon bada misja Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW pod kierunkiem dr. Tomasza Waliszewskiego (IA UW).
Polish Centre of Mediterranean Archaeology from the Warsaw University as well as the Faculty of Conservation and Restoration from the Academy of Fine Arts in Warsaw are active in Lebanon from 1996.

In the fall of 2013 both missions started the next research season in Lebanon. First under the patronage of Dr Tomasz Waliszewski (they do their research in Jiyeh as well as in Chhim), second group under the patronage of Dr Krzysztof Chmielewski (they do restoration of the wall-paints in the medieval churches in Lebanon, for example in the monastery in Kaftoun).

About Jiyeh actually we know a lot.

Jiyeh is the seaside small village located 20 km from Beirut to the south direction. From 2003 the wide ruins of Roman-Byzantine time are explored by Polish Centre of Mediterranean Archaeology UW under the patronage of Dr Tomasz Waliszewski (IA UW).


Badania były prowadzone w latach 2003-2005 przede wszystkim miały one charakter ratowniczy. Dzięki polskim archeologom odkryto istotne z archeologicznego punktu widzenia centrum produkcji ceramiki z okresu późno hellenistycznego oraz wczesnoromańskiego. Do dziś dnia na ternach ruin można znaleźć fragmenty naczyń oraz mozaik z tamtego okresu.

The researches were conducted between 2003 and 2005. In the beginning the main aim was to save as much as it's possible. Polish archaeologist discovered there an interesting place of producing ceramics from the late Hellenistic period and early Roman period. Till nowadays it’s possible to find in Jiyeh fragments of vessels and mosaics from those periods.

W 2008 r. polscy archeologowie pod kierownictwem dr. Waliszewskiego rozpoczęli trzyletni program, dzięki któremu możliwe będzie poznanie zabudowy oraz chronologii Jiyeh/Porphyreon. Badacze przede wszystkim zajęli się odkrytym kwartałem mieszkalnym, który datowany jest na I w. p.n.e. – I w. n.e. (okres wczesnorzymski). Wszystkie pomieszczenia – a jest ich 70 - zbudowane są z piaskowca występującego w Libanie. Ku zaskoczeniu niemal wszystkich badaczy pomieszczenia zachowały się bardzo dobrze (do wysokości aż 2-3 metrów). Kwartał mieszkalny z Jiyeh ma około 15 arów powierzchni i jest najbardziej rozległym tego typu kompleksem na całym wybrzeżu libańskim.
In 2008 Polish archaeologists under the patronage of dr. Tomasz Waliszewski started 3 years long program, which helped them to recognize the develop and chronology of Jiyeh/Porphyreon. First of all, researchers occupied the residential quarter, which dates from I century BC to I century AD (early Roman period). All rooms (there are 70 rooms) are built of sandstone which appear all over the Lebanon. All rooms stayed in very good condition (up to 2-3 meters high). That fact surprised all archaeologists. The residential quarter in Jiyeh has around 15 Ares and is the hugest complex of this type all over Lebanon.
Dzielnica mieszkalna Porphyreon z lotu ptaka (fot. Miron Bogacki)

Na tym nie kończy się historia związana z odkryciami polskich badaczy. Archeolodzy postanowili dowiedzieć, co działo się w tym miejscu przed założeniem tam miasta rzymskiego. Dla tych, co archeologią się nie zajmują na co dzień brzmieć to może nico dziwnie, przecież już odkopali to co skrywała ziemia. Okazuje się, że można dowiedzieć się więcej do tego celu służą wykopy sondażowe, które przeprowadzone w czterech miejscach na terenie kwartału mieszkalnego. I tutaj zakończeni byli nawet sami archeologowie. Okazało się, że miejsce to było zasiedlone już znacznie wcześniej niż kalkulowali to archeologowie. Ludzie żyli na ternach Jiyeh już od późnego okresu epoki brązu (XV wiek p.n.e.), czyli od czasów Fenicjan począwszy, poprzez epokę żelaza, do okresu persko-hellenistycznego (V-II w. p.n.e.). Jak podkreśla sam dr. Waliszewski odkrycie to jest niezwykle istotne z jeszcze jednego powodu – rzuca ono światło na ciągle niedostatecznie poznaną historię osadnictwa fenickiego w Libanie. Historia odkrytej osady cofnęła się o 12 a może nawet 14 wieków wstecz niż początkowo myślano.
It’s not the end of the story. Polish archaeologists tried to discover what was going on here before creation of Roman town. For those who aren’t archaeologists it may sound a bit strange. What did they do? They used method called excavation, which they did in four places on the residential quarter area. It brought them amazing results. Namely, this place was settled before that the archaeologist thought in the beginning. People lived in the Jiyeh area from the late Bronze Age (XV century BC), that means that ancient Phoenicians were living there (from Bronze Age through Iron Age till Persian – Roman period (V-II century BC)). How Dr Waliszewski underlines it’s very important for many reasons especially that we still don’t have enough good knowledge about history of Phoenicians in Lebanon. So the history of the discovered settlement moved back 12 or maybe 14 centuries before.
Ekipa dr. Waliszewskiego odsłoniła w Jiyeh fragmenty wcześniej zlokalizowanej bazyliki bizantyjskiej z V-VII w. n.e. Obiekt ten o długości ponad 40 m jest największym na wybrzeżu libańskim kościołem z tego czasu poznanym metodami archeologicznymi.
In Jiyeh, Dr Waliszewski’s team uncovered fragments of Byzantine basilica from V-VI century BC. This structure is 40 meters long and it's the biggest church in the cost of Lebanon.A gdy Polaków nie ma na stanowisku ten oto miły Libańczyk pilnuje wykopalisk i dba by nie zarastały trawą. Myślę, że Polskę lubi, bo pomimo nie zapowiedzianej wizyty na stanowisku miał ubraną na sobie koszulkę promującą wykopaliska w basenie Morza Śródziemnego.
And when the Polish team is not in Lebanon this nice Lebanese man takes care about archaeological site. I quess he likes Poland and Polish people cause even though nobody told him that he will have Polish visit in Jiyeh he wears T-shirt that promotes the Polish Centre of Mediterranean Archaeology.
Jiyeh to nie jedyne stanowisko archeologiczne dr. Waliszewskiego. W malowniczej wiosce Chhim położonej ok. 30 km na południe od Bejrutu, usytuowane w górksiej cześci (z Jiyeh do Chhim samochodem dojechaliśmy w 40 minut, z głównej autostrady na Południe Libanu można zjechać bezpośrednio na Chhim).

W Chhim znajduje się niewielka osada z I wieku n.e.. Polsko-libańska misja archeologiczna pracuje tam od 1996 (z roczną przerwą spowodowaną wojną w 2006 roku). Archeolodzy w 2009 roku zakończyli eksplorację cysterny, która znajduje się pod murami świątyni rzymskiej, jak się okazuje w VI w. n.e. cysterna służyła za śmietnik (jak sądzą archeolodzy wrzucone tam śmieci pochodziły prawdopodobnie z chrześcijańskiej bazyliki zbudowanej tam w końcu V wieku n.e). W cysternie znaleziono m.in. importowaną ceramikę, lokalne szkło i lampki oliwne. Odnalezione zabytki pochodzą z połowy VI w. n.e.
Jiyeh isn’t the only place in Lebanon where Polish archaeologists work on. In the picturesque village called Chhim which is located around 30 km to the South from Beirut they have another site.

In Chhim small settlement from I century AD is located. Polish - Lebanese archaeological mission work there from 1996 (with the one year break during the 2006 war in Lebanon). In 2009 archaeologists finished exploration of tank which was located under the ruins of Roman temple. In the VI century BC tank was used as garbage (how archaeologists think that the garbage in tank came from the Christian basilica that was built there in V century AD). In the tank archaeologists found the ceramics, local glasses as well as olive lamps – all from middle VI century AD.
Kolejnym interesującym miejscem jest Kaftoun, gdzie pod bacznym okiem dr. Krzysztofa Chmielowskiego kolejna grupa polskich badaczy dokuje niebywałych odkryć.
W Kaftoun znajduje się odkryty 13/14 wieczny kościół, który należy do grecko-prawosławnego zakonu w Saidet Kaftoun. Kościół usytuowany jest w głebokiej dolinie, znajduje się 7 km od cypla Chekka (miejscowość na północy Libanu). Praca wielu ekip uchroniła ten stary kościół przed zawaleniem. Ekipa Dr. Chmielewskiego zajmuje się przede wszytskim odrestaurowaniem zachowanych tam malowideł ściennych z tego okresu.
The second team work in Kaftoun.Team is directed by Dr. Krzysztof Chmielewski of the Fine Arts Academy in Warsaw, specifically working on the preservation and restoration of an exceptional set of 13th-14th century murals uncovered inside the disused Church of Mar Sarkis belonging to the Greek Orthodox Monastery at Saidet Kaftoun, situated in a deep valley some 7 km to the east of the Chekka promontory.


Żródło/ Source: AUB Archive

Żródło/ Source: archeoliban.blox.pl

Żródło/ Source: archeoliban.blox.pl

Żródło/ Source: archeoliban.blox.pl
Zobaczcie na blogu polskich archeologów, jak przebiegała konserwacja kościoła - tutaj.
Również dla anglojęzycznych czytelników polecam artykuł napisany przez obu doktorów na temat Kaftoun - tutaj.
For those who want to get more information you can check out the Polish Archeologists website (in Polish) - here.
Also there is interesting article written by both doctors about Kaftoun (in English) - here..
Pozdrawiam
Best Regards


Cat.e


----------------------------------------------------------------------------
Na podstawie artykułu Wojciecha Pastuszka z 21 października 2009 opublikowanego na stronie: http://archeowiesci.pl/2009/10/21/polacy-odkrywaja-przeszlosc-libanu/<br />
W. Pastuszka korzystał z oryginalnego tekstu napisanego przez jest dr Tomasza Waliszewskiego.

Więcej informacji o polskich archeologach w Libanie znajdziecie na blogu archeologów, który prężnie funkcjonował do 2010 roku. http://archeoliban.blox.pl/html

Zdjęcia z wyprawy do Jiyeh i Chhim - lipiec 2013: by Cat.e
Article was written by Cat.e and it was based on Wojciech Pastuszka article (2009) availible onhttp://archeowiesci.pl/2009/10/21/polacy-odkrywaja-przeszlosc-libanu/<br />
More information about Polish archeologits in Lebanon you will find on their blog http://archeoliban.blox.pl/html (In Polish)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...